วันที่ 9 กันยนยน 2565

ปกติเกือบทุกวันต้นแม่เต็ม1,000พุทโธเมนาโถ

วันที่ 3 กันยายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่