ภาพวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  เจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตา เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ๖๕ปี พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

                ตารางเดินทาง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  งานทอดกฐินตกค้างที่วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

"เดินทางจากวัดป่าดงยาง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่