วันที่ 1 - 6 มกราคม 2567  กิจกรรมเริ่มต้นปีใหม่ที่วัดป่าดงยาง มีโยมแม่คำดี ศรีมงคล, คุณยายทองมา อรัญมิตร, และคณะศรัทธาญาติโยม(ตามรูปภาพ)มาปฏิบัติบูชาร่วมกัน

                  วัดป่าดงยางได้เริ่มต้นสร้างห้องน้ำ(สุขา)มาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 และงานได้จบลงวันที่ 9 มกราคม 2567 (ตามรูปภาพ) ด้วยเงินที่สมณะศรัทธา ศรัทธายาติโยมได้ร่วมทำบุญ ทั้งทอดผ้าป่าและทอดกฐินปีที่ผ่านมา การก่อสร้างครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงช่าง เป็นจำนวนเงิน 71,527 บาท

                  ในที่สุดการก่อสร้างห้องน้ำก็จบลง(ตามงบ) พร้อมกับได้ความรู้ใหม่ๆด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งแก้งาน ออกแบบเอง สลับตำแหน่งกับช่าง โดยให้ช่างมาเป็นลูกมือนายจ้าง และนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานก่อสร้างแบบจริงๆจังเช่นนี้ ... สวัสดีปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2567

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,567 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่