วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

                  งานทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านไป  กว่า20ปีที่วัดป่าดงยางแห่งนี้ ตั้งแต่สมัยเริ่มปลูกป่าเป็นต้นมา มีพระภิกษุจำพรรษาทุกปี  ปีนี้เป็นปีแรกที่มีงานทอดกฐิน  และเป็นครั้งแรกที่ "มีชาวบ้านในท้องที่" มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทุกฯคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีคุณถนอมรัฐเป็นผู้นำ (อดีตผู้สมัคร สส.) เจ้าภาพแต่ละท่านนำเครื่องไทยทาน ไทยธรรม มาร่วมสมทบตามกำลังของแต่ละคน มีมะละกอ, ข้าวสาร, ข้าวหม้อแกงหม้อ เป็นต้น สร้างความเอิ่มอิ่ม สุขในบุญกันถ้วนหน้า  เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ  เป็นอาหารทางจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญในปัจจุบันชาติ และชาติต่อฯไป

   
   
   

                  รวมยอดสุทธิงานกฐินครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 25,970 บาท  เมื่อไม่นานมานี้มีพระอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งท่านมองเห็นอนาคต  ท่านได้ทำนายไว้ว่า "ที่วัดป่าดงยางแห่งนี้ มีเสนาสนะที่เติบโต ต่อไปจะมีนักบุญผู้แสวง เดินทางมาสร้างบุญที่วัดป่าแห่งนี้มากขึ้น" บัดนี้คำทำนายของท่านเป็นความจริงขึ้นแล้ว การสร้างบุญสร้างกุศลที่ทุ่มเท  ก็มิได้วัดกันที่ปริมาณจำนวนเงินเสมอไป ผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่า "บุญกุศลที่แท้จริงนั้นเป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน"

                   ก่อนงานกฐินเริ่ม  ปลายเดือนตุลาคม 2562  สายของวันนั้น...  รายละเอียดเพิ่มเติม

หลวงตาคุณภมรมาศ (น้องปราง)คุณถนอมรัฐและคณะ
บันทึกในไดอารี่