วันที่ 14 เมษายน 2567  บรรยากาศวัดป่าดงยางวันนี้

                 วันที่ 13 เมษายน 2567 "ห้องน้ำที่สร้างพอใช้ได้แล้ว" ช่างได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม จบลงวันที่13เมษายน  ค่าแรงช่าง, ค่าวัสดุสุขภัณฑ์, รวมเป็นเงิน 91,178 บาท  หากทางวัดมีเงินจะต่อไฟฟ้า, ปูกระเบื้อง, ทาสี, เป็นลำดับต่อไป

                  วันที่ 12-13 เมษายน 2567  ประตูโรงครัวเกิดขึ้นเพราะ "ความปลอดภัยของน้องแมว" เป็นแรงบันดาลใจหลวงตา

                  วันที่ 11 เมษายน 2567  ความคืบหน้า"สร้างห้องน้ำ" เทคอนกรีต วันที่11เมษายน

 

                  วันที่ 9 เมษายน 2567  ความคืบหน้า"สร้างห้องน้ำ" หลังช่างเลิกงาน วันที่9เมษายน


                  วันที่ 6 เมษายน 2567  ความคืบหน้า"สร้างห้องน้ำ" ที่วัดป่าดงยาง

วันที่ 13 เมษายน 2567

         คุณนันทนา บุตรแสน ทำบุญถวายอาหารวันสงกรานต์  2,000 บาท

วันที่ 9 เมษายน 2567 (ธนาคาร)

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,567 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่