วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  พิธีทอดกฐินตกค้าง 66 วัด  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  กฐินตกค้างจากวัดพระธาตุดอยกองมูเดินทางถึงวัดป่าดงยาง  จึงเป็นกฐินที่ทรงคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง

                  ด้วยในปีนี้ได้จำพรรษาหลัง วันออกพรรษาจึงตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2566 (วันลอยกระทง) ผ้ากฐินนี้จึงนำมาตั้งไว้สำหรับการกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณที่ศาลาวัดป่าดงยาง  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมที่มีความพร้อมปรารถนาบุญร่วมกัน ได้มีโอกาสกราบไหว้สร้างบุญร่วมกันด้วย ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่