วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน) และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง พระภิกษุสามเณร  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  เวลา 06.30 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

                  วันที่ 15 มิถุนายน 2567  ทุกวันเสาร์ฉลองศรัทธารับบิณฑบาตร  ที่บ้านป่าเว่อ  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

                  วันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2567  ซ่อมแซมบำรุง ทำความสะอาด เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ รถวิลแชร์ไฟฟ้าของแม่คำดี ศรีมงคล โดยช่างมือใหม่ที่วัดป่าดงยาง

 

                  วันที่ 6 มิถุนายน 2567  ปกติวันพระ ที่วัดป่าดงยาง คณะศรัทธาญาติโยมมาทำบุญถวายภัตตาหาร  จำศีลภาวนา  ทำวัตรสวดมนต์

                  วันที่ 5 มิถุนายน 2567  ส่งรถไฟฟ้า "ไอ้มดแดง" เดินทางกลับบ้านเกิด ทางไปรษณืย์

                  วันที่ 3 มิถุนายน 2567  ฉันเพลที่สวนพุทธชาติ  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลายคนในตระกูล "มงคลสวัสดิ์" มีแม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของสถานที่  คณะญาติธรรมและน้องกระเพราน้อยเป็นเจ้าภาพ

                  วันที่ 1 มิถุนายน 2567  เจริญพุทธมนต์ในงานอุปสมบท  ที่วัดป่าปอภาร  ตำบลปอภาร  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

                  วันที่ 1 มิถุนายน 2567  ทุกวันที่ 1 ออกรับบิณฑบาตร ที่บ้านเขวาน้อย  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 (ธนาคาร)

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 5 มิภุนายน 2567 (ธนาคาร)

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,567 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่