วันที่ 14, 15 กันยายน 2566 (วันพระ) "ประเพณีบุญข้าวประดับดิน" เช้าวันพระไปรับโยมแม่คำดี ศรีมงคล ที่บ้านหนองม่วง มาทำบุญที่วัดป่าดงยาง  กิจกรรมประจำทุกๆวันพระ คือรับศีลอุโบสถ(ศีล8) จำศีลภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม ทำวัตรสวดมนต์ และนอนที่วัด1คืน

                  วันที่ 4,5,10 กันยายน 2566 บุญที่มองเห็นตามชนบทอีสาน

                  วิถีชีวิตของชาวชนบทอีสานในพุทธศาสนา  ผู้คนทุกท้องถิ่นในสังคมสามารถดำเนินชีวิตตนเองไปพร้อมๆกับการปฏิบัติให้เข้าถึงบุญกุศล  อันเป็นที่พึ่งสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้  บุญที่ทำกรรมที่ก่อของแต่ละคนที่สั่งสมมาช้านานจนถึงปัจจุบัน จะเป็นพลังหนุนนำส่งให้ชีวิตของเราแต่ละคนให้พบเจอกับอุปสรรค, ทุกข์, สุข ที่ประณีตมากบ้างน้อยบ้าง สมกับบุญที่เราได้เคยปฏิบัติสั่งสมมามากน้อยแตกต่างกัน

วันที่ 14 กันยายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่