วันที่ 23 ตุลาคม 2565  ขอเชิญร่วมงาน  ถวายผ้ากฐิน - เก้าอี้สามัคคี  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ

กฐินเก้าอี้ตัวละ100บาทเขียนชื่อเจ้าภาพ

                  ช่วงระหว่างในพรรษา คุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ ได้มาปรึกษาเรื่องงานกฐิน ปี 2565 ที่วัดป่าดงยาง ได้ปรารภเรื่องความขาดแคลนสิ่งของต่างๆในวัด ยามเมื่อมีงานเป็นเหตุ  ในที่สุดจึงได้กำหนดงานกฐินสามัคคีขึ้น ภายใต้ชื่อว่า "ทอดผ้ากฐิน-ถวายเก้าอี้" ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565  ประโยคท้ายๆในวันนั้น โยมถนอมรัฐ ได้กล่าวว่า "หลังงานกฐินทางวัดจะได้มีเก้าอี้ให้คนแก่และญาติโยมได้นั่ง อีกทั้งยามทางวัดมีงาน ก็จะไม่ต้องไปเช่าให้เปลืองเงิน หรือเช่าน้อยลงกว่าเดิม เป็นการประหยัดเงินวัดอีกด้วย"

                ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  สมโภชน์องค์กฐินเก้าอี้  ณ  วัดป่าดงยาง  ต. สวนจิก  อ. ศรีสมเด็จ  จ. ร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2565

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

                  ภาพก่อนและหลังออกพรรษา

 10ตุลาคม65   15ตุลาคม65 9ตุลาคม65
เก็บตก ตื่นดึกเกินเก็บตก ง่วงจัดเก็บตก พอใจจัด

                  วันที่ 10 ตุลาคม 2565  วันออกพรรษา ศรัทธาญาติโยมทำบุญตักบาตร

    

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

         แม่อิ่มอ้อย  ฤทธิ์มนตรี (แม่ค้า จ.กาฬสินธิ์) ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเก้าอี้ 20 ตัว = 2,000 บาท

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

        คุณแหว๋ว ดาวไก่น้อย (แม่บ้าน กทม.)  ร่วมทำบุญ โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,200 บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายเงิน วันออกพรรษา จำนวน 2,999 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่