รีวิวด้วยภาพ "งานกฐินสามัคคี" วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2564  ยอดรวม 70,123 บาท.

     
 
   
   
  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

         คุณไก่ เชิญพร-คุณเป็ด-คุณหลิน จาก กทม. ทำบุญต่อยอดกฐินสามัคคี  จำนวน 1,500 บาท

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

         คุณวราภรณ์-คุณอมร-น.ส.ภมรมาศ(มะปราง) ปลั่งแสงมาศ ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 6,000 บาท  เมนูคุณมะปราง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

         คุณดวงธร คู่มาลา และครอบครัว ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

         คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ทำบุญสมทบค่ากับข้าวในโรงครัวงานกฐิน จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

         แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์  ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 3,000 บาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 5,999 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

         คุณกาญจนา ศรกุล  ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน  1,000 บาท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

         คุณกุ้ง กมลณัชธ์ น้อมปิยะรุ่งสกุล และคุณชยุติ รวยเรืองรุ่ง และครอบครัว ทำบุญสมทบกฐินสามัคคีและน้ำปานะ จำนวน 3,000 บาท  ผ่านคุณสะพานบุญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

         คุณนันทนา ประทุม  ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน  1,000 บาท  ผ่านคุณสะพานบุญ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

         คุณชุลินดา(แม่ณี) ม่วงมี แม่กลอย, แม่ทอน (3พี่น้อง) ร่วมทำบุญสมทบกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินจำนวน  2,200 บาท

บันทึกในไดอารี่