วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  เช้าวันนี้ออกบิณฑบาตร 3 หมู่บ้าน, 2 อำเภอ, ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (บ้านโนนสว่าง, บ้านหนองแสบง, บ้านหนองแดง)

                  วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567  ทางวัดได้ต่อเติมขยายสร้างโรงครัวขึ้นมา1หลัง ได้แล้วเสร็จตามงบที่ คุณนันทนา บุตรแสน ได้เป็นเจ้าภาพมา (แล้วเสร็จตามรูปภาพ) โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าแรงช่างรับเหมา 26,000 บาท, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 55,000 บาท, รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 81,000 บาท. โอกาสหน้าจะได้เทพื้นคอนกรีต เมื่อมีเจ้าภาพมีงบประมาณในการก่อสร้างโรงครัวหลังนี้อีกต่อไป

                  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  คุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ และคณะศรัทธาญาติโยมมาทำบุญที่วัดป่าดงยาง ถวายภัตตาหารเพล และร่วมบริจาคสมทบสร้างโรงครัวเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

                  ปกติที่วัดป่าดงยาง  ยามเช้าออกบิณฑบาตรในเขตระแวกใกล้เคียง บางวันก็ไปต่างหมู่บ้าน, ต่างตำบล, ต่างอำเภอ, ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและความพร้อมของพละกำลัง ที่มีแต่ละวันแตกต่างกัน

                  ชีวิตที่ดำเนินไปแต่ละวันนั้น  มีบุญกุศลเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงทางใจ มิใช่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้น หากเป็นไปเพื่อผู้อื่น เพื่อสังคม เพื่อโลก เพื่อโยมแม่คำดี บุคคลที่ได้ถูกขนามนามจากสังคมว่า "ท่านเป็นพระอรหันต์ของลูก" ด้วยเช่นเดียวกัน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

         คุณนันทนา บุตรแสน ทำบุญสร้างโรงครัว (เพิ่มอีก) จำนวน  50,000 บาท  (รวมเป็น1แสนบาท)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญวันเกิด (ทางวัดนำไปจ่าย1-จ่าย2) จำนวน  5,789 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

         คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ร่วมทำบุญสร้างโรงครัว 1,000 บาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

        คุณเสมียน ไชยกาศ  ร่วมทำบุญสร้างโรงครัว  1,000 บาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

        คุณยายจำปี, แม่รำไพ, (ใส่บาตรที่บ้านเว่อ) ร่วมทำบุญสร้างโรงครัว  1,000 บาท

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

        คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ทำบุญถวายตั๋วรถทัวร์ไป-กลับ (ร้อยเอ็ด-เชียงใหม่) ราคา 2,248 บาท

บันทึกในไดอารี่