เดือนมีนาคม 2566

                  วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  เนื่องในวัน "มาฆบูชา"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     

 

                  วันที่ 12 มีนาคม 2566  รับบิณฑบาตร ที่บ้านโนนสว่าง  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (บ้านคุณยายดวง จันทะเกิด)

 

                  วันที่ 13 มีนาคม 2566  รับบิณฑบาตร ที่บ้านปอภาร  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  (บ้านแม่เต็ม-พ่อตือ มงคลสวัสดิ์)

 

                  วันที่ 15 มีนาคม 2566  ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ที่วัดดอนน้ำคำ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (วัดเจ้าคณะตำบล)

 

                  วันที่ 20 มีนาคม 2566  เริ่มเดือนที่แล้วถึงปัจจุบันวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ตัดถนนเส้นใหม่ สู่วัดป่าดงยาง (ทิศเหนือวัด) ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร

ภาพ20มีนาคม ภาพ20มีนาคม ภาพ15มีนาคม

                  เตรียมตัวเดินทาง  สู่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ออกเดินทางคืนนี้หลังเที่ยงคืน เวลา 02.00 น. (21 มีนาคม 2566) ด้วยรถไม่ประจำทาง

                ตารางเดินทาง วันที่ 23 มีนาคม 2566  งานทำบุญอุทิศ  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  

วันที่ 6 มีนาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่