วันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2566  จากเสาไฟฟ้า(เสาเหล็กกลม)ในวัด มาเป็นเสาเถียงนา (ที่อยู่ของ4คนแม่ลูก)  จากเหตุที่เกิดขึ้นของฆราวาส  มาเป็นการให้ทานโดย "พระหลวงลุง"

ทางเข้าวัด4คนแม่ลูกขุดเสาไฟ
โยมแม่คำดีเริ่มทำเถียงนาโยมแม่คำดี

                  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายน้ำช่อดอกมะพร้าว จำนวน 2 ลัง (รวม 56 ขวด)

                  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ภารกิจการให้ทานจบสิ้นลง  จากเสาไฟฟ้า(เสาเหล็ก)ในวัด มาเป็นเสาเถียงนา (ที่อยู่ของ4คนแม่ลูก)  จากเสาเหล็กกลมที่โค้งงอจากภัยธรรมชาติ มาเป็นเสาที่เห็นในภาพจำนวน 9 ต้น  ที่มุงบังแดดบังฝนจะมีรูปร่างเป็นลักษณะอย่างไร  ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ทำกรรมที่แต่งของผู้อยู่ต่อไป

                  ปกติที่วัด หลังจากญาติโยมมาทำบุญถวายภัตตาหารแล้ว ก็พากันเดินลัดทุ่งนากลับบ้าน บางคนก็เดินระยะทาง 2 กิโลเมตรบ้าง 4 กิโลเมตรบ้าง จึงถึงบ้าน ตามวิถีของชาวชนบท

เพลบ่ายเย็น

                  ในทุกสังคม ทุกหนทุกแห่ง แม้เราจะอยู่ที่ใดๆก็ตาม  โอกาสเปิดเสมอสำหรับผู้ปรารถนา ทำบุญให้ทาน ให้ในสิ่งที่เรามี แก่สังคมแก่โลก  สิ่งสำคัญคือเรามีศรัทธาที่ถึงพร้อมหรือยังเท่านั้นเอง

                ตารางเดินทาง วันที่ 4 - 7 เดือน มีนาคม 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  เนื่องในวัน "มาฆบูชา"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายน้ำช่อดอกมะพร้าว 2 กล่อง (รวม 56 ขวด)  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่