ตารางเดินทาง  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "อาสาฬหบูชารำลึก" วันที่ 29 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566   ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                  วันที่ 25 กรกฎาคม  2566  (วันพระ) เช้า, เพล, บ่าย, ความเป็นปกติที่วัดป่าดงยาง

                  วันที่ 21 กรกฎาคม  2566  นับย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้ว คุณยอด มาตย์นอก ได้มาเปิดร้านค้าขาย ในจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงระหว่างนั้นได้มาทำบุญ,อุปัฏฐากอุปถัมภ์พระ ที่วัดป่าดงยางเป็นประจำ ต่อมาจึงได้ขยับขยายอาชีพนั้นไปยังจังหวัดอื่น ด้วยบุญเก่าที่เคยสั่งสมไว้ วันนี้คุณยอดได้กลับมาที่วัดป่าดงยางอีกครั้ง เจ้าอาวาสจึงได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ คือวิธีฝึกจิตใจตนเองให้สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่แช่อยู่ในจิตใจของตนเองออกไปได้ อย่างมีสติมีปัญญารู้เท่าทัน จนสามารถชำระล้างจิตใจตนเองได้

                  วันที่ 20 กรกฎาคม  2566  คุณพัชรียาได้ทำบุญที่วัดป่าดงยาง  และเย็นวันนั้นคุณยอด มาตย์นอก ได้เดินทางมาที่วัดป่าดงยางอีกครั้ง หลังจากห่างหายไป 7 - 8 ปี

                  วันที่ 16 กรกฎาคม 2566  ห่างและหายการติดต่อจากญาติๆหลายสิบปี จนบรรดาญาติๆคิดว่าคงตายไปแล้ว ต่อมาวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สร้างความดีใจให้กับพี่สาว (โยมแม่คำดี ศรีมงคล) เป็นอย่างยิ่ง หลังจากร้องห่มร้องไห้กอดกันด้วยน้ำตาที่ฟูมฟายแล้ว 2พี่น้องจึงมีความเห็นตรงกันคือเริ่มต้นชีวิตใหม่ หันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐาน มีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง  เข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงยางครบ2เดือน เจ้าอาวาสเห็นควรให้มีกายเป็นนักบวชด้วย ได้ปลงผมเช้าวันที่16กรกฎาคม2566 จึงเป็นพ่อขาว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันวันนี้

                  ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นและแช่อยู่ในจิตใจได้นั้นเป็นเชื้อโรคอย่างยิ่ง เพราะเราไม่สามารถปล่อยวางลงได้โรคนั้นจึงครอบงำจิตใจเราตลอดมา "สติปัฏฐาน4" ปฏิบัติเรียนรู้วิธีฝึกจิตใจตนเอง จึงเป็นทางออกของชีวิต ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนไว้ว่า ผู้ปฏิบัติจริงทำจริงก็จะได้ของจริง, ผู้ปฏิบัติเล่นๆก็จะได้ของเล่น.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงาน29ปี จำนวน 5,729 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่