วันที่ 13 เมษายน  2566  วันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) คณะศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญเป็นต้นผ้าป่าถวายวัดเพื่อซื้อโต๊ะกลม (โต๊ะอาหาร20โต๊ะ) รวมยอดทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,980 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

   

                  หลังทำบุญวันปีใหม่ไทยที่วัด  ลูกพระไปส่งโยมแม่คำดี ศรีมงคล ที่บ้านหนองม่วง

                  วันที่ 24 เมษายน 2566  เงินวัด (ผ้าป่าวันสงกรานต์)ซื้อโต๊ะกลมได้ 5 ตัว และ คุณแก้วจุรุทา ซื้อถวายวัดอีก 5 ตัว (ตัวละ 1,200 บาท)

   
 

                  วันที่ 27 เมษายน 2566 (วันพระ)

                  วันที่ 21 - 28 เมษายน 2566  คณะศรัทธาชาวบ้านหนองแสบง  ตำบลศรีสมเด็จ  อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด  มาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา ที่วัดป่าดงยาง รวม 7 คืน 8 วัน

   
   

                ตารางเดินทาง วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2566  งานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  ณ  วัดสระปทุม (วัดป่าหันห้วยทราย)  บ้านหันห้วยทราย  ต.หันห้วยทราย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา

  

                  วันที่ 5 เมษายน  2566  คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่