วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ท่านโปรดมาเยี่ยมที่วัดป่าดงยาง  ทำให้เกิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่เจ้าอาวาสและคณะศิษยานุศิษย์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ถึงวัดป่าดงยางเดินทางกลับฝนตกที่วัดป่า

                  วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2566  งานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  ณ  วัดสระปทุม (วัดป่าหันห้วยทราย)  บ้านหันห้วยทราย  ต.หันห้วยทราย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา

   

                  วันเดินทางออกจากวัดป่าดงยางมีคณะศรัทธาญาติโยมไปส่งถึงวัดสระประทุม  หลังงานปฏิบัติธรรมจบลงเจ้าอาวาสได้จัดรถมาส่งถึงวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด

รถ-คณะศรัทธาถึงวัดสระประทุมส่งถึงวัดป่าดงยาง

                  นับแตเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  รูปภาพประกอบกิจกรรมศาสนกิจต่างๆ ที่นำมาลงบนไดอารี่นี้ เป็นเพียงบางส่วนที่น้อยนิดมากๆ  หากแต่ยังมีความจริงอีกมาก (สงคราม) ที่ไม่ได้เขียนลงบนไดอารี่นี้  พุทโธ เมนาโถ, ธัมโม เมนาโถ, สังโฆ เมนาโถ,  จึงทำให้มี "วิหารธรรม" เป็นที่พึ่งของชีวิต จิตใจ

                ตารางเดินทาง วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  เนื่องในงาน "วิสาขบูชารำลึก"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่