วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

                  ทุกวันศีลวันพระมีศรัทธาญาติโยมมาจำศีลภาวนานอนที่วัดเป็นปกติ หลังทราบกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ  เช้าวันรุ่งขึ้น (24 พฤศจิกายน 2565) แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ และศรัทธาวัด ได้ดำเนินการจองตั๋วเดินทางไป-กลับ ระหว่างร้อยเอ็ด-แม่ฮ่องสอน, แม่ฮ่องสอน-ร้อยเอ็ด เป็นที่เรียบร้อย

แม่เต็ม-วัตรเช้าแม่เต็มซื้อตั๋วรอ-ชม,ชม-รอ

ชม-มส,มส-ชมคุณชนกนาถค่าไฟวัดป่า

                  ตั้งแต่มีโรคระบาด "โควิด 2019" เป็นต้นมา คุณพัชรียา ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่อง ที่วัดป่าดงยางตลอดมาทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน  ช่วงระหว่างกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คุณชนกนาถ เชิดชู ได้พาเพื่อนๆ (คณะคุณครู+คุณแม่) มาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาที่วัดป่าดงยาง ได้ปวารณาไว้ขอเป็นผู้จ่ายค่าไฟวัดป่าดงยางเดือนพฤศจิกายน เมื่อบิลค่าไฟออกมา คุณชนกนาถ เชิดชู ก็ได้ทำบุญสมปรารถนา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่