วันที่ 29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษา หลังทำวัตรสวดมนต์เช้าขับรถไปรับโยมแม่คำดี ศรีมงคลที่บ้านหนองม่วงมาที่วัดป่าดงยาง เพื่อร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา ด้วยวัยชราอายุ87ปี การขึ้นรถลงรถจำเป็นต้องมีลูกหลานคอยช่วย ดังภาพที่ปรากฏ

                  ก่อนวันออกพรรษา ออกรับบิณฑบาตรฉลองศรัทธาญาติโยม ต่างอำเภอ-ต่างตำบล

                  ตลอดฤดูฝน3เดือน เป็นช่วงที่พระภิกษุอยู่จำพรรษาขณะนี้ผ่านพ้นไปแล้ว  แต่พระภิกษุในพุทธศาสนายังคงปฏิบัติกิจของท่านอยู่ ดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม สืบต่ออายุพุทธศาสนา ตามกำลังของสาวกแต่ละรูปแต่ละองค์ ที่มีกำลังสติปัญญา มีโอกาส มากน้อยที่แตกต่างกันไป

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 (วันพระ)

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญวันออกพรรษา 3,999 บาท  เพื่อส่งบุญให้คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่บุญธรรม  เลื่อนลอย  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่