สวดมนต์ข้ามปี - ปฏิบัติธรรมประจำปี

                 ขอเชิญร่วมกิจกรรม  ส่งท้ายปีเก่า (2561) - ต้อนรับปีใหม่ (2562)   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  เริ่มเย็นวันที่ 31 ธันวาคม 2561  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  /  กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี  เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562  ถึง วันที่ 7 มกราคม 2562

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  ความคืบหน้าการก่อสร้าง

ที่ดารัมซาร่า รัฐหิมาจัล อินเดีย

                 ตลอดเกือบหนึ่งเดือน  ช่วงวันเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อินเดีย  กับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอทั้งภายในและภายนอก  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

เขาตรีอูน ดารัมซาร่ามนาลี รัฐหิมาจัลฟ้าสางที่เขาตรีอูน

                 ตลอดเกือบหนึ่งเดือน  ช่วงวันเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อินเดีย  กับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอทั้งภายในและภายนอก  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกในไดอารี่