วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2566  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน)  และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 18 มิถุนายน 2566  เวลา 17.00 นคณะผ้าป่าเดินทางถึงวัดป่าดงยาง  เวลา 18.00 น. คณะศรัทธาญาติโยมรับประทานอาหารเย็น (อาหารพื้นบ้านอีสาน)

             วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 07.00 นถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสาน) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

                 ขอเชิญร่วมงาน ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2566   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็ม 100 %  ภาพก่อน - หลัง งานปฏิบัติธรรมปี 2557

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติ
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติ
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

                  วันที่ 14 มิถุนายน 2566  กางเต็นท์

   
   

                  วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566  ภาพระหว่างเตรียมงาน  บางส่วนของพื้นที่วัด (300ไร่)

   
   

                  เตรียมสถานที่เพื่อจัดงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา สมโภชน์ผ้าป่าสามัคคี แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่จะมีขึ้นวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นี้  ที่วัดป่าดงยาง

 

ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

          ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพและรายละเอียด วิสาขบูชารำลึก 2566

 

 

เป็นบุญที่ได้กราบ

          เป็นบุญที่ได้กราบ ปี 2562

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2566

         คุณภมรมาศ (น้องปราง) ปลั่งแสงมาศ ร่วมทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 2,500 บาท  เมนูคุณมะปราง

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

        คุณแหว๋ว ดาวไก่น้อย (แม่บ้าน กทม.)  ทำบุญเดือนเกิด จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท  เมนูคุณพัชรียา

บันทึกในไดอารี่