วันที่ 1 มกราคม  2566  รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

     

                  วันที่ 2 มกราคม  2566  เจริญพระพุทธมนต์ ที่บ้านโนนสว่าง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านเจ้าภาพ (หลานคุณยายดวง)

                  วันที่ 5 มกราคม  2566  ไปส่งแม่ต้อยที่บ้านกู่คำพระ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  หลังงานบุญสวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรวันปีใหม่ 2566 ที่วัดป่าดงยาง

                  วันที่ 8 มกราคม  2566  ออกรับบิณฑบาตร ฉลองศรัทธาญาติโยมบ้านโนนสว่าง  หลังจบงานปฏิบัติธรรมประจำปี ที่วัดป่าดงยาง

                  ภาพปกิณกะ ที่วัดป่าดงยาง นับจากเริ่มต้นปีใหม่ 2566 เป็นต้นมา

   
   

                  วันที่ 19 มกราคม 2566  ภาพยามเย็นที่วัดป่าดงยาง น้องแมว น้องหมาเข้าแถวเป็นระเบียบเพื่อรอรับอาหารเย็น หลังเจ้าภาพใจดีซื้ออาหารให้ 1 กระสอบ

                ตารางเดินทาง วันที่ 25 - 31 มกราคม 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ  วัดดอยผาตั้ง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  (เดินทางออกจากวัดป่าดงยาง บ่ายวันที่ 22 มกราคม 2566)

  

วันที่ 15 มกราคม 2566

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,566 บาท (เป็นค่าเดินทาง-ศาสนกิจ) เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 18 มกราคม 2566

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้ออาหารแมว 1 กระสอบ 20 กิโลกรัม  (1,300บาท) เมนู (โยมลูกศิษย์)

บันทึกในไดอารี่