สงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 2562

                  "หากภายในจิตใจของเราเต็มไปด้วยความอยาก  อยากแบบโลกฯ  ลงท้ายด้วยการอยากบริหารคนอื่นฯ  แล้วเราจะหาความสงบได้อย่างไร" ระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อมหาดิเรก  แม้กายของท่านจะมรณะภาพไปแล้ว  แต่คำสอนของท่านยังตรึงอยู่ในจิต ในใจของเรา

                  สังคมชาวพุทธในปัจจุบัน   เมื่อถึงเทศกาล วันสำคัญ  ชาวบ้านก็พากันไปทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ตามประเพณี ที่วัดวาอาราม  พระคุณเจ้าท่านก็โปรดสงเคราะห์ด้วยการแสดงธรรม  ชี้ให้เห็นถึงโทษของความทุกข์  เหตุให้เกิดทุกข์  วิธีการกระทำเหตุต่างฯ  เพื่อออกจากทุกข์  แม้อยู่นอกวัดพระคุณเจ้าท่านก็โปรดเมตตารับนิมนต์ไปแสดงธรรมในรูปแบบอื่นฯ  เช่นงานสวด  งานศพ  เป็นต้น  แต่ชาวบ้านส่วนมากที่ไปร่วมงานนั้นฯ  อาจจะเพียงเพื่อการพบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้อง  หรือเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เมื่อมีมหรสพ  เช่นดูหนัง ดูหมอลำ ดูดนตรี เป็นต้น

                  ที่วัดป่าดงยาง  เหมาะสำหรับผู้ที่จะกระทำเหตุเพื่อออกจากทุกข์  เริ่มตั้งแต่การเปิดใจเรียนรู้อย่างรอบด้าน  และนำชีวิตของตนเองเข้าสู่การปฏิบัติ  มุ่งเพื่อการเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง   สักวันจะมีเฉพาะคนจริง ทำจริง มาอยู่เพื่อการปฏิบัติ

                  สักวันจะมีเฉพาะคนจริง ทำจริง มาเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน  สักวันจะมีเฉพาะคนจริง ทำจริง มาอยู่นำพาปฏิบัติ   ปัจจุบัน (คำว่าสักวัน) บางอย่างได้เกิดขึ้นแล้ว.

 
"กุฏิกรรมฐาน" รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง

 

กว่าจะรู้ กว่าจะเข้าใจ

         ที่วัดป่าดงยาง กับองค์ภาวนา พุทธานุสสติ    ภาพและรายละเอียด

 

 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 อธิฐาน

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556