วันที่ 27 สิงหาคม 2556    ณ วัดป่าดงยาง 
           แล้วในที่สุด งานฌาปนกิจศพหลวงตาบุญร่วม ธมฺมคุตฺโต (เจ้าอาวาสวัดป่าดงยาง) ก็เสร็จสิ้นลง ท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้อง และญาติธรรมจำนวนมาก นำโดยคณะสงฆ์อำเภอศรีสมเด็จทั้งหมด คุณธรรมและความดีสิ่งที่หลวงตาได้สร้างใว้ อยู่คู่วัดป่าดงยางคือ ตลอดสิบกว่าปี ที่รักษาป่าไม้ตั้งแต่สมัยเริ่มปลูก จนขณะนี้ต้นไม้เหล่านั้นโตขึ้นมาก ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อาศัยทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างฯ อีกทั้งเป็นสถานที่เกิดของอาหารมนุษย์คือ "เห็ดนาฯชนิด" ผู้คนทั้งหลายล้วนมีความแปลกใจด้วยกันทั้งสิ้นว่า ความแห้งแล้งกันดารของ ลาภสักการะ, บุคคลผู้เคารพศรัทธา, ข้าวปลาอาหาร, อยู่วัดป่าดงยางมีความแห้งแล้งความกันดารพร้อม เพราะเหตุใดหรือ หลวงตาจึงสามารถอยู่ได้อย่างตลอด  อาตมาได้ยินคำพูดคำหนึ่งว่า "ชีวิตหนึ่งได้จบสิ้นลงแล้ว แต่อีกชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มต้น" แล้วคำคำนั้นหมายถึงใครใช่เราหรือเปล่าหนอ! คงไม่ใช่หรอกเพราะเราต้องการบริหารใจเราเพียงคนเดียว ให้พบและอยู่กับความสงบตลอดไป

สิ่งที่มนุษย์หนีไม่พ้นคือความดับ ความตายของสังขารร่างกาย ธาตุดินน้ำลมไฟคืนสู่ธรรมชาติ สิ่งที่ควรคิดที่สุดคือ "จิตเราล่วงพ้นการเกิดหรือยัง"

ชีวิตที่ดับสูญจากโลกนี้ กับความดีที่เหลืออยู่คู่โลก

         ไฟที่กำลังลุกไหม้ร่างอันไร้วิญญาณของหลวงตาบุญร่วมบนเชิงตะกอน ที่ผู้คนทั่วไปกล่าวกันว่าร้อนหนักหนา สามารถแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้ไหม้เป็นจุณได้ เป็นที่ไม่น่าปรารถนาของผู้คนทั้งหลาย แต่.. ไฟที่กำลังลุกไหม้แผดเผาที่ยิ่งกว่า และผู้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญคือ "ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ" เป็นอาวุธที่แหลมยิ่งกว่าปลายเข็ม คมยิ่งกว่ามีดโกน คอยทิ่มแทง และเชือดเฉือนหัวใจอยู่เป็นประจำ หรืออาจจะเป็นบางครั้งบางคราว คงอาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์และรับใช้"กิเลส"มายาวนาน เมื่อโดนอาวุธที่แหลมคมทิ่มแทงแล้วหาทางออกไม่เจอเพราะไฟโมหะครอบงำ ทำให้นึกถึงบทสวดมนต์ท่อนหนึ่งว่า "ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย, ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก, หมู่มนุษย์นอกนั้น,

ย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เอง" ยกเว้นผู้ที่เห็นทุกข์ชัดฯ และเกิดพลังศรัทธาที่จะลงมือปฏิบัติ นำพาจิตใจตนเองให้ก้าวพ้นออกจากความทุกข์จริงฯ เขาย่อมแสวงหาความเป็นสัปปายะทั้งปวง ปูทางสู่การเกิดสติปัญญา แสงสว่างแห่งชีวิต และความเป็นอมตะชั่วนิจนิรันดร์

อาพาธ และก่อนมรณะภาพ
         คนเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกที่จะสร้างคุณงามความดีได้ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดแสนจะประเสริฐแล้ว บุญกุศลที่สูงยิ่งฯขึ้นไปมีอยู่มากมาย พลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่เรามีพร้อมแล้วหรือยัง

ร่างอันไร้วิญญาณของ หลวงตาบุญร่วม ธมฺมคุตฺโต นอนอยู่ในโลง ภาพล่าสุด (เย็นวันที่ 21 สิงหาคม 2556)

น้ำผึ้งในขวดที่ฉันไม่หมด กับร่างอันไร้วิญญาณของ หลวงตาบุญร่วม

เวลา 12.50 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2556

                  ขณะกำลังทำความเพียรอยู่ในป่า เสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้น จึงรู้ว่าโยมแม่ติดต่อมาและทราบต่อมาว่า ขณะนี้หลวงตาบุญร่วมที่นอนอาพาธอยู่ได้สิ้นลม(มรณะภาพ)แล้ว จึงเดินทางไปที่กุฏิ ที่ท่านใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนมานับ 10 พรรษา เห็นผู้คนอยู่ 5 - 6 คน กำลังจับกลุ่มพูดคุยกัน นั่งอยู่ตามแคร่ไม้ไผ่บ้าง ตามเก้าอี้บ้าง และร่างอันไร้วิญญาณของหลวงตาบุญร่วม นอนอยู่บนเตียง ขณะที่ก้มลงกราบศพของท่าน ในใจได้ตั้งอธิฐาน "ขอดวงจิตอันบริสุทธิ์ของท่านจงไปสู่แดนสุขาวดีเถิด"

ขณะอาบน้ำศพร่างอันไร้วิญญาณของ หลวงตาบุญร่วม ธมฺมคุตฺโต

ร่างอันไร้วิญญาณของ หลวงตาบุญร่วม ธมฺมคุตฺโต ก่อนบรรจุในโลง

                       วันนี้ (16 สิงหาคม 2556) เมื่อกลับจากเมืองแม่ฮ่องสอน สู่ที่พักสงฆ์ดงยางแดนอีสานเมืองเกินร้อย พร้อมกับของฝากจากคณะปฏิบัติธรรม "คือน้ำผึ้งจำนวน 2 ลังใหญ่" กับความประทับใจในความงดงามแห่งศีล (ปกติ) ของแม่ศีล พ่อศีล และศีลาจารวัตรในพระภิกษุ สามเณร ถึงกุฏิกลางป่าเก็บบาตรและของฝากเรียบร้อยแล้ว ได้มากราบและนำน้ำผึ้งมาถวายหลวงตาบุญร่วม (ที่กำลังอาพาธอยู่) ตามความตั้งใจ

หลวงตาบุญร่วม ธมฺมคุตฺโต นอนอาพาธอยู่ในกุฏิ.

หลวงตาบุญร่วม ธมฺมคุตฺโต

             หลังจากทำวัตรเช้าจบลง ได้เดินเข้าไปกราบหลวงตาบุญร่วม ที่นอนอาพาธอยู่ในกุฏิ เห็นสภาพการทำงานของสังขารร่างกาย ที่ขณะนี้ทรุดโทรมดังในภาพที่เห็น ทำให้นึกถึงคำพูดของแม่ศีลเมืองแม่ฮ่องสอนว่า มีความประสงค์อยากถวายรถเข็นให้กับหลวงตาบุญร่วม "คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้ว เราจะได้เป็นโชเฟอร์ (เข็นรถ) พาหลวงตาไปสู่บรรยากาศนอกป่าทุกเช้า อีกทั้งเราเองก็จะได้บิณฑบาตรไปด้วยในเวลาเดียวกัน"

                               พระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิมโอวาท ครั้งสุดท้ายว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม ความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลาย จงบำเพ็ญไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

 

              "ก่อนมาถึงวัดป่าดงยาง" ตลอดหลายปีที่ผ่านไป จากการออกเดินทางจาริกไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยไป, ไม่เคยรู้จัก, ตามป่าเขาลำเนาไพร ทำให้ได้พบประสบกับเหตุการณ์ต่างฯ จึงได้นำมาเขียนเฉพาะบางเรื่อง, บางเหตุการณ์, และบางตอน ตามแบบฉบับ "ไดอารี่บุญ"  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสามัคคี วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ. ศ. 2558 สร้างบุญกุศลต้อนรับปีใหม่  รวมภาพสร้างบุญกุศล
 

 

เมื่อตุ๊ลุงปั่นต๊ะ เดินทางจากแม่ฮ่องสอน สู่จุดหมายปลายทางคือ วัดป่าดงยาง "เข้าสู่การกระทำให้มีสติบนฐานทั้ง 4"  ดูภาพเพิ่มเติม

คณะพระอาคันตุกะมาเยี่ยม เดินทางจากเชียงใหม่ถึงวัดป่าดงยาง เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ถึงวัดป่าดงยาง เช้า 10 ต.ค. 57ร่วมถวายภัตตาหาร 10 ต.ค. 57สวดมนต์ฟังธรรม เย็น 10 ต.ค. 57
 

 เจ้าภาพสร้าง และพิธีถวายพระประธาน  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เจ้าภาพสร้างฐานพระ  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 งานบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2557  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมครั้งแรก เดือนตุลาคม 2556  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

  ผ้าป่าแสงสว่าง 1 เมษายน 2558

 ผ้าป่า 6 พฤศจิกายน 2557

 ผ้าป่า 8 มีนาคม 2557

 เนกขัมมะ16-19ตุลาคม2557

 เนกขัมมะ6-9มีนาคม2557

 เนกขัมมะ28-30ตุลาคม2556

   

 ทำบุญวันออกพรรษา 2557

 เนกขัมมะ1-4เมษายน2558

 แม่บุญรวย กิจชัยเจริญ

 ถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง
19-23 เมษายน 2558

 ตะคลองแล้ง จ.โคราช
12-18 เมษายน 2558

 วัดแม่อายหลวง เชียงใหม่
27-31 มีนาคม 2558

   

 วัดพระธาตุดอยกองมู
28 กพ.-5 มีนาคม 2558

 คอร์สฉลองวันเกิด อุตรดิตถ์
20-25 กุมภาพันธ์ 2558

 วัดดอยผาตั้ง เชียงราย
25-31 มกราคม 2558

   

 วัดจองคำ แม่ฮ่องสอน
1-6 ธันวาคม 2557

 ตะคลองแล้ง จ.โคราช
23-30 เมษายน 2557

 จาริกปฏิบัติศาสนกิจ
กับวันเวลาที่ผ่านไป

                            ประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างฯ กับการเดินทางในครั้งนี้  หลังจากได้ไปร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จบลงในวันที่ 18 เมษายน 2558 

          การเดินทางลงสู่ภาคใต้ เริ่มขึ้นเช้าวันที่ 19 เมษายน ไปพร้อมกับพระภิกษุรวม 3 รูป และสามเณรบวชภาคฤดูร้อนอีก 5 รูป ได้พักอยู่ถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง 3 คืน  จากนั้นเดินทางไปที่ จ.พังงา เป็นงานเฉลิมฉลองพัดยศพระครูใหม่ เดินทางถึงช่วงบ่าย ได้ศาลาพักศพข้างเมรุเป็นที่พัก พร้อมกับสามเณรอีก 5 รูป  และในค่ำคืนนั้นมีมหรสพสมโภชน์ เป็นวงดนตรี 2 คณะ จนรุ่งเช้าของวันใหม่ ภาพและเรื่องเพิ่มเติม

                            วันที่ 12 - 18 เมษายน 2558  ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงงานประเพณี เทศกาลสงกรานต์พอดี

                  ด้วยมีความเห็นว่า สถานที่ที่ควรอยู่ มีอยู่ 2  คือ 1. สถานที่สงัดเหมาะต่อการปลีกวิเวก  2. สถานที่ที่มีผู้คนเคารพธรรม ศรัทธาในการปฏิบัติ งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ควรต่อการทำหน้าที่ของนักบวช ตามกำลังสติปัญญาที่ยังพอมีอยู่บ้าง
                            
 ภาพปี  2557                  ภาพปี  2558

                            วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2558  ณ วัดแม่อายหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปี 2558  เป็นปีแรกที่ได้มาทำหน้าที่ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ที่วัดแม่อายหลวง แห่งนี้!

          อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแล้วเป็นสถานที่ ที่เป็นสัปปายะ มีพระธุดงค์จาริกมาพักอาศัย ปักกลดอยู่บำเพ็ญสมณะธรรมเสมอ แม้ผู้เขียนเองก็ยังเคยจาริกมาอยูบ่อยครั้ง  เหตุที่ได้มาวัดแม่อายหลวงแห่งนี้ ต้องขอบพระคุณ พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง ผู้มีอุปการะคุณที่แนะนำ.
                                       ภาพและเรื่องเพิ่มเติม

                            วันที่ 28  กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2558  มาฆบูชา ปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  วิธีการสร้างบุญกุศล บนโลกใบนี้มีมากมายหลากหลายวิธีด้วยกัน

          ขึ้นอยู่กับกรรม (การกระทำ) ของแต่ละคนที่สั่งสมมา ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบันขณะนี้ ว่าแสงสว่างแห่งบุญที่มีอยู่จะนำพาชีวิตของแต่ละคนเดินไปทิศทางใด อาจจะเป็นประโยชน์เฉพาะตน หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีสิ้นสุด เช่นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
                                        ภาพวิธีสร้างบุญสร้างกุศล

                            วันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2558  คอร์สปฏิบัติธรรม  ณ บ้านสวนริมน้ำกิจชัยเจริญ  บ้านหมอนไม้  ต.ป่าเซ่า  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  เนื่องในงานครบรอบวันเกิด คุณแม่บุญรวย กิจชัยเจริญ ที่จัดเป็นประจำทุกปี

           วันเกิดเป็นวันสำคัญของทุกฯคน ครบรอบ 1 ปี เวียนมาครั้งหนึ่ง นั่นแสดงว่าวันและเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตสร้างคุณงามความดีอยู่บนโลกใบนี้ เหลือน้อยลงไปทุกขณะ และวันเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะนี่เอง แต่ละคนก็อาจจะใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน  แต่จะมีอยู่ไม่น้อยที่ใช้ชีวิตแบบเตรียมตัวตาย
                           ภาพและเรื่องเพิ่มเติม              ประวัติเจ้าของวันเกิด

                            ฟ้าสางที่วัดดอยผาตั้ง วันที่ 25 - 31 มกราคม 2558 ปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ วัดดอยผาตั้ง (ภูชี้ฟ้า) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  แรกเริ่มเดิมที ที่ได้มาวัดดอยผาตั้งแห่งนี้ เพราะการออกเดินทางจาริกไปเรื่อยฯ จนได้พักที่แห่งนี้

            เพราะความมีอุปการะคุณของเจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง ที่มีต่อผู้เขียนจนปัจจุบันนี้ ทำให้ได้มาทำงานทำหน้าที่ตามกำลังที่พอมีอยู่บ้าง ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อาจจะไม่สามารถทำงานได้ในทุกฯด้าน ทุกอย่าง แต่ก็จะทำตามกำลังที่ยังพอมีอยู่   ภาพและเรื่องเพิ่มเติม

                            ก่อนมาถึงวัดป่าดงยาง จากแดนที่ราบสูงภาคอีสาน ชีวิตเริ่มผกผันเมื่อได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด จน 5 ปีต่อมาจึงได้พากายไปอยู่บนเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัย จากพิษภัยแบบโลกฯ  อาศัยใต้ร่มกาสาวพัสตร์

            ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น ออกจาริกเดินทางรอนแรมไปเรื่อยฯ ตามใจปรารถนา ประสบการณ์หลายปีที่ได้ท่องเที่ยวไปที่ ที่ไม่เคยไป ไม่เคยรู้จัก ทำให้ได้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของสัตว์ที่อยู่ทุกขภูมิ และเหล่าเทพเทวดาฝ่ายสุขภูมิ และได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างฯ มากมาย
                                             เรื่องและเหตุการณ์ต่างฯ

กิจกรรมงานบุญล่าสุด ที่ผ่านไป  ณ วัดป่าดงยาง

     เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะญาติธรรม เยือนวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด  ภาพและรายละเอียด

     เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะญาติธรรม เยือนวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด  ภาพและรายละเอียด
งานบุญ "สร้างแสงสว่าง"

      เจ้าภาพนิรนามร่วมบริจาค 20,000 บาท  จนขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด คาดว่าคือ "ผู้ไม่มีวันตาย"

      "ครอบครัวบุญขันธ์" คุณปิยบุตร, คุณปริญญา, ดญ.ปัณฑิตา, ร่วมบริจาค 10,000 บาท
 งานปฏิบัติธรรม และผ้าป่าสร้างแสงสว่าง วันที่ 1 - 4 เมษายน 2558   ภาพและรายละเอียด
 

                                   ข่าวดีวันนี้คือ ที่วัดป่าดงยางขณะนี้มีไฟฟ้าใช้แล้ว ปีพุทธศักราช 2558  วันที่ 24 เมษายน เป็นวันแรกเริ่มของการใช้ไฟฟ้าเป็นโอกาสที่ได้ทำงานบุญกุศลได้กว้างขึ้น   รายชื่อเจ้าภาพ คลิก

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 / อนุสาวรีย์คนเป็น

                กลับจากพระธาตุพนม กลับถึงผืนป่าที่พักอาศัย "กับการสร้างอนุสาวรีย์คนเป็น" จะเห็นกันโดยทั่วไปว่า หากจะมีการปลูกต้นไม้ต้องเลือกพื้นที่ ที่ดินอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นั้นฯ  แต่.. กับการสร้างอนุสาวรีย์คนเป็นนี้ อาจเรียกได้ว่าสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง

                ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาบนผืนป่าแห่งนี้ เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า การได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เป็นโอกาสสำหรับการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างยิ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ยังมี "เพื่อนแก้วสหายคำ" เป็นที่ปรึกษา, คอยให้กำลังใจ, และอยู่เคียงข้างเสมอมา

 
บันทึกใน "ไดอารี่"
 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 02 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 28 เมษายน 2563
 วันที่ 26 เมษายน 2563
 วันที่ 21 เมษายน 2563
 วันที่ 20 เมษายน 2563
 วันที่ 12 เมษายน 2563
 วันที่ 31 มีนาคม 2563
 วันที่ 18 มีนาคม 2563
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 26 มกราคม 2563
 วันที่ 10 มกราคม 2563
 วันที่ 29 ธันวาคม 2562
 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 วันที่ 02 ธันวาคม 2562

 คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

 ไดอารี่บุญ ที่วัดดอยผาตั้ง

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 ก่อนงานกฐินเริ่ม 2562

 วันออกพรรษา ปี 2562

 วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2562

 วันที่ 18 กันยายน 2562

 วันที่ 14 กันยายน 2562

 วันที่ 10 กันยายน 2562

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 23 มิถุนายน 2559 (ผู้ใหญ่หำ)

 02 มีนาคม 2559 (ปิดคอร์ส)

 24 มิถุนายน 2558 (ผ้าป่า)

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 02 กรกฎาคม 2556 (เริ่มต้น)